Mesto Dudince informuje
Mesto Dudince ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 21 citovaného zákona oznamuje občanom prerokúvanie konceptu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán Mesta Dudince /ďalej „Koncept“/.
Verejné prerokovanie Konceptu sa uskutoční dňa 11.12.2018 o 16,00 hodine v zasadačke MsÚ Dudince /na  poschodí/ Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. dňom 2.1.2019 začína prevádzku železničnej osobnej dopravy na úseku trate č. 153 Zvolen – Šahy, ktorá bola od roku 2003 zastavená. 


Priložené súbory:
Usmernenie v súvislosti s registráciou chovov ošípaných, v ktorých je chovaná minimálne jedna ošípaná.


Priložené súbory:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1 222

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 577

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 577

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora:  501

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do MsZ :  573

Za primátora mesta bol zvolený:

Dušan Strieborný, PaedDr., 47 r., primátor, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
-počet platných hlasov: 501

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva: 

1. Marcel Vankovic, 374 platných hlasov
2. Milota Antonická, Mgr., 361 platných hlasov
3. Róbert Lauko, RNDr., 340 platných hlasov
4. Bohuslav Beňuch, Ing., 289 platných hlasov 
5. Peter Šťastný, Ing., 269 platných hlasov
6. Stanislav Bačík, 206 platných hlasov
7. Martin Hámorský, Bc.,160 platných hlasov

Náhradníci:
1. Martin Ošust, Ing., 156 platných hlasov
2. Jozef Kralina, Ing., 155 platných hlasov
3. Slavomír Uday, 139 platných hlasov
4. Boris Benický, Ing., 134 platných hlasov 
5. Robert Dömötör, 123 platných hlasov
6. Roman Jelok, 112 platných hlasov
7. Vladislav Kanta, Mgr., 107 platných hlasov
8. Miroslav Pakši, 93 platných hlasov
9. Štefan Suchánsky, 74 platných hlasov
10. Andrej Sitkár, 49 platných hlasov  

Ak sa nemôžete dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, máte právo požiadať v deň konania volieb miestnu volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.
O voľbu do prenosnej volebnej schránky môžete nahlásiť najneskôr v deň konania volieb do 15,00 hodiny na t.č.  0918 374 963    2. ročník jesenného behu DUDINČANOV


17. november 2018

športový štadión ŠKM Slovan Dudince 

a priľahlé priestory


Súvisiaci obrázokSúvisiaci obrázok             Časový program, kategória a dĺžka tratí:

14:30 Rodičia s deťmi do 6 r.               cca    250m

14:30 Rodičia s deťmi do 6 r.               cca    250m

15:00 Beh DUDINČANOV nad 6 r.        cca 1 000m


 13:30 – 14:30 prezentácia 
Priložené súbory:
Zasadnutie stavebnej komisie sa uskutoční dňa 17.10.2018 o 17:00 hodine v malej zasadačke na mestskom úrade. 

V súvislosti so začiatkom vykurovacej sezóny sú spojené nebezpečenstvá vzniku požiarov. V prílohách nájdete usmernenie ako im predchádzať. 


Priložené súbory:
Mesto Dudince vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj  majetku Mesta Dudince.
Priložené súbory:
Mesto Dudince vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj  majetku Mesta Dudince.
Priložené súbory:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen upovedomuje a zároveň upozorňuje chovateľov a držiteľov hospodárskych zvierat.

Upovedomenie a upozornenie sa nachádza v prílohe. 
Priložené súbory:

Ľudská bytosť obdarená duchovno-hmotnými schopnosťami svojej podstaty reaguje na podnety okolitej reality a cez diela sa snaží pretvárať okolitý svet, krajinu, predmety,... podľa svojej predstavy.

 

Umenie ako také je oddávna jedným z prvých vyjadrovacích a komunikačných prostriedkov, ktoré sa zachovali medzi ľudstvom na svete. Historicky je to jediný jazyk zrozumiteľný celému ľudstvu, je to reč, ktorú dokážu pochopiť ľudia každej vekovej kategórii a rôznej národnosti. 

Umenie je akýmsi mostom, prostredníctvom ktorého prúdi pochopenie a poznanie. Je v génoch umelcov, aby využívali príležitosti, menili zaužívané spôsoby, aby z obyčajných vecí vytvárali neobyčajné, aby zdokonaľovali  tradičné metódy a znovu objavovali zabudnuté postupy, ktoré vedú vždy spoľahlivo k novému, modernému a krásnemu dielu.

 

Tento rok opäť privítame umelcov – maliarov a sochárov,  z rôznych štátov Európy, ktorí celý týždeň  budú tvoriť svoje diela inšpirovaní okolitým prostredím, ktoré je krásne a rozmanité alebo prejavia len svoje pocity ukryté vo svojom diele.

S určitosťou a hrdosťou môžeme povedať, že si u mnohých umelcov našlo naše sympózium svoje miesto a s obľubou a radosťou  sa k nám vracajú každý rok a tiež nás teší záujem nových, ktorí sa s nami chcú podeliť o svoju tvorbu.

 

Všetkým účastníkom prajeme plodnú a krásnu tvorbu, aby sa u nás cítili príjemne a odchádzali od nás s pocitom, že sa k nám vrátia aj v budúcich rokoch.


29.9.2018 o 13,00 hod. v LD Smaragd sa uskutoční predajná výstava, na ktorú pozývame všetkých milovníkov umenia. Spravodajstvo

MIKULÁŠ V DUDINCIACH 7.12.2018

Milé detičky, rodičia!Aj tento rok sa do nášho mesta chystá MIKULÁŠ. Poteší Vás - milé detičky, balíčkami sladkých dobrôt, ktoré čakajú len na Vás!Preto,  naučte sa básničky, pesničky a príďte nimi potešiť Mikuláša - 7.12.2018 o 15:30 hod. na pešiu zónu v kúpe...

Čítať celý článok...

POĎAKOVANIE

Vážení spoluobčania.Máme za sebou Komunálne voľby na funkciu primátora mesta Dudince, ako aj na poslancov mestského zastupiteľstva, na funkčné obdobie 2018 – 2022.     Chcem sa Vám touto cestou poďakovať za prejavenú dôveru, za to, že ste ma podporili a umožnili m...

Čítať celý článok...

Napísali o nás ....

http://www.sportlandia.sk/index.php/kultura/slovenske-mesta-a-dedinyhttp://www.sportlandia.sk/index.php/zdravie-a-relax/kupele...

Čítať celý článok...

Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

V priložených letákoch sa môžete dočítať:-  o domácom kompostovaní- o komunitnom kompostovaní - o využití biologického odpadu na záhrade...

Čítať celý článok...

Drahokam z Dudiniec na Kráľovej holi

Nádherný článok k 40. výročiu otvorenia LD Smaragd a ku kultúrnemu programu na amfiteátri sa dočítate na nižšie uvedenom linku:http://www.sportlandia.sk/index.php/zdravie-a-relax/kupele/247-drahokam-z-dudiniec-na-kralovej-holi ...

Čítať celý článok...