Mesto Dudince informuje

V zmysle § 24 ods. 7, 8, 9 a 10 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Okrsková volebná komisia oznámi čas hlasovania do prenosnej volebnej schránky v deň konania volieb najneskôr do 9,00 hodiny.

Voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej schránky môžete nahlasovať :

-         na t.č. 045/5583 112 kontaktovať pani Pavelkovú do 29.3.2019 do 14,00 hod.

-         v deň konania volieb do 15,00 hodiny na telefónne číslo:

-         0918 374 963

 Mesto DUDINCE

 

 

OZNÁMENIE

o čase a mieste konania volieb

prezidenta Slovenskej republiky

 

 

Deň a čas konania druhého kola volieb:

30. 03. 2019 7:00 h - 22.00 h

 

Miesto konania volieb druhého kola volieb:

Mestský úrad Dudince, sobášna miestnosť /prízemie/

Volebný okrsok č. 001

 

Adresa: Okružná 212/3 Oznámenie

o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU V ROKU 2019


 

V súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019 oznamujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

 

podatelna@dudince-mesto.sk

                                                                                              

 

Pripomíname, že posledný termín na doručenie delegačiek je 1. apríl 2019 do 24.00 hod.

 

V prípade doručenia delegačiek po úradných hodinách, dohodnite preberanie na čísle: 0917 071 445.Železnice SR plánujú zmenu grafikonu vlakových spojov na trati Zvolen – Čata a Čata – Zvolen.
Z toho dôvodu môžu občania doručiť požiadavky, resp. návrhy zmien časového harmonogramu premávajúcich vlakových spojov do podateľne na MsÚ v Dudinciach do 20.02.2019. Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
15.01.2019 v čase od 8,00 do 15,00

Na uliciach: 

J. Jesénia č. 146, 147, 165, 167 až 169 

Ľ. Štúra č. 6, 7, 8, 154, 155, 174, 176, 177, 179, 181, 182, 189 až 209 a 685
Nový rad č. 76, 183 až 188, 324 až 359

Okružná č. 148, 149, 170 až 173, 211, 212, 213, 217, 360, 436, 702, 704, 720 a 721 

Poľná č. 378, 379O zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2019 môžu obyvatelia požiadať a predložiť potrebné doklady najneskôr do 31.1.2019 podľa platného VZN č. 3/2017. 

Taktiež všetky zmeny týkajúce sa dane z nehnuteľnosti je daňovník povinný oznámiť do 31.1.2019. 
Po 31.1.2019 nebude možné spätne upravovať dane a poplatky pri predložení potrebných dokladov o zníženie, resp. odpustenie poplatku.

Z dôvodu prechodu na nový informačný systém vyrubovania daní a poplatkov, už nie je možné vystavovať rozhodnutia na počkanie, a preto žiadame daňovníkov, aby nechodili na mestský úrad za účelom vyplatenia daní. O možnosti osobného odberu a úhrady už vystavených rozhodnutí Vás budeme informovať.


Spravodajstvo

Daruj deň svojmu mestu 2019

Dňa 13.04.2019 sa uskutočnil už piaty ročník podujatia "Daruj deň svojmu mestu", ktoré bolo venované skrášleniu okolia v ktorom žijeme. V dobrej nálade dobrovoľníci  vyčistili územie nášho mesta. Po ukončení podujatia boli pohostení chutným gulášom, ktorý prip...

Čítať celý článok...

PRAJEME VÁM VESELÚ VEĽKÚ NOC

Zdravie, šťastie, úsmev na tvári želáme Vám k sviatku jari. Príjemné a pokojné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa jarnej nálady a spoločných rodinných chvíľ Vám praje primátor mesta a zamestnanci mestského úradu.        &nbs...

Čítať celý článok...

Live stream Dudinska 50, 23 March 2019 / Živý prenos z 38. ročníka Dudinskej 50 - 23.3.2019

https://dudince-mesto.sk/?page=livehttps://www.youtube.com/watch?v=yhhofbY9e6M...

Čítať celý článok...

Mestský ples 2.2.2019

Už po piaty krát sa konal dňa 2.2.2019 v Kúpeľnom hoteli Minerál Mestský ples. Hostí privítal primátor mesta PaedDr. Dušan Strieborný  spolu s riaditeľom OOCR Dudince Ing. Borisom Benickým. Po úvodnom valčíku svojim temperamentom zábavu rozprúdili FABER DANCE SHOOL a hosť ve...

Čítať celý článok...

Píšu o nás .....

http://www.sportlandia.sk/index.php/kultura/spolocenske-organizacie/309-potrebujeme-zit-pod-nebom-mieru-tvorivosti-zdravia-krasy-nasich-zivotov...

Čítať celý článok...