Voľby do Európskeho parlamentu 2019

https://www.minv.sk/?volby-epMesto DUDINCE

 

 

OZNÁMENIE

o čase a mieste konania volieb

do Európskeho parlamentu

 

 

Deň a čas konania volieb:

25.05. 2019     7:00 h - 22.00 h

 

Miesto konania volieb:

Mestský úrad Dudince, sobášna miestnosť /prízemie/

Volebný okrsok č. 001

 

Adresa: Okružná 212/3 
Dokumenty na stiahnutie:
Názov Typ súboru Veľkosť
  Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu [pdf] 161 kB
  Informácia pre voliča v slovenskom jazyku [pdf] 293 kB
  Informácia pre voliča v maďarskom jazyku [pdf] 288 kB
  Informácia pre voliča v ukrajinskom jazyku [pdf] 233 kB
  Informácia pre voliča v rusínskom jazyku [pdf] 377 kB
  Informácia pre voliča v nemeckom jazyku [pdf] 296 kB
  Informácia pre voliča v anglickom jazyku [pdf] 135 kB
  Informácia v slovenskom jazyku [pdf] 185 kB
  Informácia v maďarskom jazyku [pdf] 183 kB
  Informácia v ukrajinskom jazyku [pdf] 193 kB
  Informácia v rusínskom jazyku [pdf] 191 kB
  Informácia v nemeckom jazyku [pdf] 192 kB
  Informácia v anglickom jazyku [pdf] 9 kB