Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

Od 10.3.2020 platí nariadenie hlavného hygienika SR, že každý, kto sa bude vracať z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórei, je povinný kontaktovať svojho všeobecného lekára a informovať ho o pobyte v zahraničí, ktorý ho informuje o ďalšom postupe.


Takéto osoby budú v domácej karanténe spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur.


Byť v domácej izolácii znamená zdržať sa sociálnych kontaktov, pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie a akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie.


Aj rezort Ministerstva školstva vydal príkaz na zrušenie nielen školských exkurzií do zahraničia, ale aj rôznych súťaží, škôl v prírode, školských olympiád či lyžiarskych výcvikov.


Vyzývame obyvateľov, aby dbali na odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR a sledovali aktuálny vývoj. 


Dokumenty na stiahnutie:
Názov Typ súboru Veľkosť
  Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020 [pdf] 227 kB
  Verejná-vyhláška_rozhodnutie_izolácia-v-domácom-prostredí [pdf] 2,809 kB
  Verejná-vyhláška_rozhodnutie_zákaz-hromadných-podujatí [pdf] 1,695 kB