PRAJEME VÁM VESELÚ VEĽKÚ NOC

Zdravie, šťastie, úsmev

na tvári želáme Vám

k sviatku jari.

Príjemné a pokojné prežitie veľkonočných sviatkov,

veľa jarnej nálady

a spoločných rodinných chvíľ Vám praje

primátor mesta

a zamestnanci mestského úradu.