POĎAKOVANIE

Vážení spoluobčania.


Máme za sebou Komunálne voľby na funkciu primátora mesta Dudince, ako aj na poslancov mestského zastupiteľstva, na funkčné obdobie 2018 – 2022.

     Chcem sa Vám touto cestou poďakovať za prejavenú dôveru, za to, že ste ma podporili a umožnili mi tak pokračovať v začatej práci, vážim si ju.

     Je pre mňa odmenou za doterajšie pôsobenie vo funkcii primátora mesta Dudince a zároveň povzbudením do ďalšej práce.

Ubezpečujem Vás, že budem primátorom mesta pre všetkých voličov.

Som presvedčený, že je v záujme všetkých, ktorí sme boli zvolení na svoje posty, aby sme posunuli život v našom kúpeľnom meste dopredu v prospech ľudí a verím, že

spoločnými silami dokážeme naplniť naše ciele.

       Ďakujem za prejavenie dôvery nielen mne, ale aj budúcim poslancom mestského zastupiteľstva.


                                       PaedDr. Dušan Strieborný