Organizačný poriadok, organizačná štruktúra a kontaktyPRIMÁTOR MESTA

PaedDr. Dušan Striebornýprimator@dudince-mesto.sk

SEKRETARIÁT PRIMÁTORA MESTA, REFERENTKA REGISTRATÚRY


Monika Sliacka

045 52 43 101 
045 55 83 361, 045 55 83 112podatelna@dudince-mesto.sk

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA


JUDr. Marek Keller

045 52 43 105


                 


kontrolor@dudince-mesto.sk


VEDÚCA EKONOMICKÉHO ÚSEKU

Ing. Danica Rajčanová 

045 52 43 109                                                                                                                                                danica.rajcanova@dudince.mesto.sk


EKONÓMKA

Iveta Petrušková   

045 52 43 106                                                                                                                                                        ekonom@dudince-mesto.sk


ÚČTOVNÍČKA

Milada Brindzová 

045 5243 111                                                                                                                                                         milada.brindzova@dudince-mesto.sk


VEDÚCA MAJETKOVOPRÁVNEHO A SOCIÁLNEHO ÚSEKU

JUDr. Eva Holíková   

045 52 43 104                                                                                                                                                      eva.holikova@dudince-mesto.sk


MATRIKÁRKA, POKLADNÍČKA

Jana Pavelková 

045 52 43 108                                                                                                                                                               matrika@dudince-mesto.sk


OPATROVATEĽKA, UPRATOVAČKA

Mária Sládeková     

045 52 43 110                                                                                                                                                        maria.sladekova@dudince-mesto.sk


VEDÚCI TECHNICKÉHO ÚSEKU

Ing. Ľubomír Habán 

045 52 43 100                                                                                                                                                       mspdudince@mspdudince.sk


ÚČTOVNÍČKA, PERSONALISTIKA

Marta Čižmárová

045 52 43 107                                                                                                                                                             marta.cizmarova@dudince-mesto.sk 


REFERENT VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Emil Balla     

045 52 43 102                                                                                                                                                                      emil.balla@dudince-mesto.sk


REFERENT ÚDRŽBA, VODIČ

Ján Kučera   

045 52 43 110                                                                                                                                                                       jan.kucera@dudince-mesto.sk 


INŠPEKTOR VEREJNÉHO PORIADKU

Milan Lalík
+421 918 374 963

Alan Králevič
+421 918 374 963


Dokumenty na stiahnutie:
Názov Typ súboru Veľkosť
  Organizačný poriadok - Mesto Dudince platný od 01. 01. 2019 [pdf] 437 kB
  Štruktúra - Mesto Dudince platná od 01. 01. 2019 [pdf] 86 kB