Organizačný poriadok, organizačná štruktúra a kontaktyPRIMÁTOR MESTA

PaedDr. Dušan Striebornýprimator@dudince-mesto.sk

SEKRETARIÁT PRIMÁTORA MESTA, REFERENTKA REGISTRATÚRY

Monika Sliacka
045 55 83 361, 045 55 83 112


podatelna@dudince-mesto.sk

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA


JUDr. Marek Keller

                 


kontrolor@dudince-mesto.sk


VEDÚCA EKONOMICKÉHO ÚSEKU

Ing. Danica Rajčanová                                                                                                                                                  danica.rajcanova@dudince.mesto.sk


EKONÓMKA

Iveta Petrušková                                                                                                                                                            ekonom@dudince-mesto.sk


ÚČTOVNÍČKA

Milada Brindzová                                                                                                                                                           milada.brindzova@dudince-mesto.sk


VEDÚCA MAJETKOVOPRÁVNEHO A SOCIÁLNEHO ÚSEKU

JUDr. Eva Holíková                                                                                                                                                          eva.holikova@dudince-mesto.sk


MATRIKÁRKA, POKLADNÍČKA

Jana Pavelková                                                                                                                                                                 matrika@dudince-mesto.sk


OPATROVATEĽKA, UPRATOVAČKA

Mária Sládeková                                                                                                                                                              maria.sladekova@dudince-mesto.sk


VEDÚCI TECHNICKÉHO ÚSEKU

Ing. Ľubomír Habán                                                                                                                                                         mspdudince@mspdudince.sk


ÚČTOVNÍČKA, PERSONALISTIKA

Marta Čižmárová                                                                                                                                                             marta.cizmarova@dudince-mesto.sk 


REFERENT VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Emil Balla                                                                                                                                                                            emil.balla@dudince-mesto.sk


REFERENT ÚDRŽBA, VODIČ

Ján Kučera                                                                                                                                                                           jan.kucera@dudince-mesto.sk 


INŠPEKTOR VEREJNÉHO PORIADKU

Milan Lalík
+421 918 374 963

Alan Králevič
+421 918 374 963


Dokumenty na stiahnutie:
Názov Typ súboru Veľkosť
  Organizačný poriadok - Mesto Dudince platný od 01. 01. 2019 [pdf] 437 kB
  Štruktúra - Mesto Dudince platná od 01. 01. 2019 [pdf] 86 kB