Návrhy Všeobecne záväzných nariadení


Dokumenty na stiahnutie:
Názov Typ súboru Veľkosť
  Návrh VZN - Daň z nehnuteľností 2020 [pdf] 386 kB
  Návrh VZN - Daň za ubytovanie 2020 [pdf] 283 kB
  Návrh VZN - KO a DSS 2020 [pdf] 310 kB
  Návrh VZN - Miestne dane 2020 [pdf] 375 kB
  VZN poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta [pdf] 499 kB