Kontakt

Adresa: Mesto Dudince, Okružná 212, 962 71 Dudince
Telefón:+421 45 55 83 112
E-mail: podatelna@dudince-mesto.sk
IČO: 319 902
DIČ: 202 115 24 74