Komisie pri MsZ

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

predseda:
Mgr. Milota Antonická

členovia:
Mgr. Silvia Chrienová
Mgr. Michal Cmarko


KOMISIA EKONOMICKÁ

predseda:
Ing. Mgr. Martin Beňuch

členovia:
Mgr. Milota Antonická
Iveta Petrušková
Diana Régiová
Marek Varday


KOMISIA STAVEBNÁ

predseda:
PharmDr. Jakub Páterek

členovia:
Ing. Ľubomír Habán
Ing. Eduard Horváth
Ján Totkovič
Marcel Vankovic
Ing. Ján Žitniak


KOMISIA KULTÚRNA

predseda:
Mgr. Michal Cmarko

členovia:
Ivan Riečan
Ing. Július Nyárjas
Božena Palčovičová
Mgr. Milota Antonická