BBSK podporil činnosť ŠKM Dudince

Banskobystrický samosprávny kraj nás v roku 2019 finančne podporil sumou 700 Eur pri projekte "Podpora mladých futbalových talentov", ktorú sme využili na nákup športového oblečenia pre mládežnícku kategóriu U13. Touto cestou chceme poďakovať poslancom  a vedeniu BBSK za schválenie a poskytnutie dotácie, ktorá nám umožní dôstojne reprezentovať  Športový klub Mesta Dudince a mesto Dudince na miestnej a regionálnej úrovni. 

Fotografie k článku: