Mladí futbalisti Hontu na Venglošovom pohári prekvapili kvalitným futbalom

https://www.nashont.sk/mladi-futbalisti-hontu-na-venglosovom-pohari-prekvapili-kvalitnym-futbalom