Úspešne podané žiadosti

Mesto Dudince bolo úspešné pri podaní svojej žiadosti na  Úrad vlády SR, ktorý nám  poskytol dotáciu v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ 
na „Výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v SŠ Dudince“ (14.881 €)   
a „Nákup športovej výbavy pre mládež športového klubu mesta“ (2.950 €). 
Realizácia projektu skvalitní podmienky športového vyžitia detí a mládeže v meste.