Hontiansky súdok 2017

Súťaž vín amatérskych vinárov

a prezentácia profesionálnych vinárov  

regiónu HONT

Fotografie k článku: