Mesto Dudince informuje
Jednota dôchodcov v Dudinciach v spolupráci s Mestom Dudince a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Dudince Vás pozývajú dňa 27.04.2018 o 15.30 hod. na podujatie "STAVANIE MÁJA", ktoré sa uskutoční na začiatku pešej zóny kúpeľného parku. 
Stavanie mája má symbolický význam boja zimy s jarou, smrti so životom, je symbolom prebúdzajúcej sa prírody. 
Na Slovensku sa "máje" tradične stavajú pred domami dievčat, ktoré sú súce na vydaj. Túto krásnu tradíciu si pripomenieme v našom meste práve v piatok, kedy mladý stromček za spevu piesní a tancov členov folklórneho krúžku LIPKA zo Spojenej školy Dudince vyzdobíme pestrými stužkami. 
Srdečne Vás pozývame.


Vážení občania,
 
osobné prevzatie vystavených rozhodnutí 
vyrubených daní a poplatkov 
a ich úhrada bude možná
 od 23.04.2018.Spoločnosť Vares s.r.o. Banská Bystrica ako prevádzkovateľ mestského informačného kanála informuje, že od 24.04.2018 bude ukončené analógové vysielanie informačného kanála a bude zabezpečené v digitálnej programovej štruktúre.
UPOZORNENIE!
Upozorňujeme občanov, že dňa 16. 4. 2018 t. j. pondelok od 7,00 hod. začínajú rekonštrukčné práce a bude uzatvorený most v Ladzanoch ev. č. 51-159 na ceste I/51 v smere Ladzany – Sebechleby.
Obchádzková trasa vedie cez obce Drážovce, Báčovce, Šipice, Domaníky a Hontianske Nemce.
Obchádzková trasa je vyznačená na mapách ortofotomapa a prehľadná situácia v prílohe upozornenia.
Predpokladaný čas uzavretia mostu za účelom modernizácie a rekonštrukcie je do 2. 10. 2018.


Dňa 14.04.2018 sa uskutoční štvrtý ročník podujatia Daruj deň svojmu mestu, ktorý bude venovaný skrášleniu okolia, v ktorom žijeme. 
Srdečne pozývame občanov nášho mesta, aby svojou účasťou prispeli k zlepšeniu životného prostredia v Dudinciach.
Stretnutie všetkých dobrovoľníkov bude o 8,45 hod. pred budovou mestského úradu. 


Na základe zistení MZ SR, Inšpektorát kúpeľov a žriedel, fyzické a právnické osoby vykonávali geologické práce /vrty, studne/ bez vedomia a súhlasného stanoviska inšpektorátu. 
Vzhľadom k tomu, že v našom meste sa nachádzajú vymedzené ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,  žiadame o včasné oznámenie všetkých plánovaných geologických prác.
Oznámenie je potrebné doručiť na Mestský úrad v Dudinciach. Vážení občania, 
z dôvodu prechodu na nový informačný systém vyrubovania daní a poplatkov, už nie je možné vystavovať rozhodnutia na počkanie, a preto žiadame daňovníkov, aby nechodili na mestský úrad za účelom vyplatenia daní.
O možnosti osobného odberu a úhrady už vystavených rozhodnutí Vás budeme informovať.

Za pochopenie ďakujeme
       

Za rok 2017 bolo Mesto Dudince vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja
Národná transfúzna služba SR
Pracovisko NOVÉ ZÁMKY
 
Vás pozýva na odber krvi
  
Dňa 13.03.2018 - utorok 
DUDINCE - Kultúrny dom
 
v čase  od  8:00 hod.  do 10:00 hod.Nový prevádzkovateľ KTV v Dudinciach, 

spoločnosť SLOVANET, a.s. oznamuje svojim klientom, že do skončenia rekonštrukcie káblových sietí (máj 2018), môžu všetci klienti prijímať všetky programové ponuky neobmedzene, bez kariet,  dodaných minulým prevádzkovateľom. 

Po tomto termíne budú klienti včas oboznámení s programovou ponukou. 
Mesto Dudince oznamuje občanom,
že preberanie daňových priznaní k 31.12.2017 bude zabezpečovať Daňový úrad Banská Bystrica
v dňoch 28.3.2018 od 9.00 hod. - do 14.00 hod. 
a 29.03.2018 od 9.00 hod. - do 13.00 hod.
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Krupine,
Svätotrojičné námestie. č. 4/4.Slovak Telekom, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že dňa 10.februára 2018 v čase od 9,00 do 18,00 bude prerušená telekomunikačná prevádzka 
z dôvodu zmeny technológie , v ktorej sú prevádzkované telekomunikačné služby.Dňa 27.januára 2018 Mesto Dudince v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Dudince a Hotelom Minerál organizovalo 3. ročník mestského plesu. Veľký záujem svedčí, že náš ples si získal priazeň a stal sa tak súčasťou kultúrno - spoločenských podujatí organizovaných v našom meste. 

Účinkujúci, ktorých sme privítali, nás sprevádzali počas celého večera a vďaka nim sme prežili príjemný večer plnej dobrej nálady.Spravodajstvo

Pozvánka na stavanie mája

Jednota dôchodcov v Dudinciach v spolupráci s Mestom Dudince a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Dudince Vás pozývajú dňa 27.04.2018 o 15.30 hod. na podujatie "STAVANIE MÁJA", ktoré sa uskutoční na začiatku pešej zóny kúpeľného parku. Stavanie mája má symbolický význ...

Čítať celý článok...

Skromný Slovak, pán Viliam Pavliak

Pán Viliam Pavliak, rodák z Dudiniec https://www.dobrenoviny.sk/c/127317/skromny-slovak-zachranuje...

Čítať celý článok...

37. ročník EA RW Permit Meeting Dudinská 50 - 24.03.2018

37. ročník medzinárodných chodeckých pretekov - EA Race Walking Permit Meeting Dudinská 50Ako organizátorov týchto významných chodeckých pretekov nás veľmi potešil opätovný štart čestného občana nášho mesta - Mateja Tótha. Radosť bola o to väčšia, že to bolo na domácej p...

Čítať celý článok...