Mesto Dudince informuje
Slovak Telekom, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že dňa 10.februára 2018 v čase od 9,00 do 18,00 bude prerušená telekomunikačná prevádzka 
z dôvodu zmeny technológie , v ktorej sú prevádzkované telekomunikačné služby.Dňa 27.januára 2018 Mesto Dudince v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Dudince a Hotelom Minerál organizovalo 3. ročník mestského plesu. Veľký záujem svedčí, že náš ples si získal priazeň a stal sa tak súčasťou kultúrno - spoločenských podujatí organizovaných v našom meste. 

Účinkujúci, ktorých sme privítali, nás sprevádzali počas celého večera a vďaka nim sme prežili príjemný večer plnej dobrej nálady.Dňa 31.01.2018 o 16,30 hodine v malej zasadačke na Mestskom úrade sa uskutoční zasadnutie stavebnej komisie MsZ.

O zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2018 môžu obyvatelia požiadať a predložiť potrebné doklady najneskôr do 31.1.2018 podľa platného VZN č.3/2017. 
Taktiež všetky zmeny týkajúce sa dane z nehnuteľnosti je daňovník povinný oznámiť do 31.1.2018. 
Z dôvodu prechodu na nový systém vyrubovania rozhodnutí o výške dane a poplatkov, po 31.1.2018 nebude možné spätne upravovať dane a poplatky pri predložení potrebných dokladov o zníženie, resp. odpustenie poplatku.


Všetkých priaznivcov stolného tenisu pozývame na 4.kolo pohára Európskej stolnotenisovej únie - 14.januára 2018 o 15,00 hod. v telocvični SŠ Dudince. 
Príďte povzbudiť našich chlapcov v ďalšom dôležitom zápase:
TTC Hontianske Trsťany / Dudince 
vs
SG Stockenrau /Rakúsko/


Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince v spolupráci s Mestom Dudince a Hotelom Minerál Vás srdečne pozývajú na MESTSKÝ PLES 2018. 
Predpredaj vstupeniek je v Turisticko - informačnej kancelárii Dudince a na Mestskom úrade-matrika, prízemie.


Veľa krásnych chvíľ v novom roku, 
nech Vás zdravie, šťastie neobchádza,
nech Vás láska každý deň sprevádza, 
a mnoho osobných a pracovných úspechov 

Vám prajú zamestnanci 
a vedenie Mesta Dudince 
Milí priatelia, 
vstaňte od televíznych obrazoviek, zavolajte rodinu a priateľov, zoberte si so sebou košík dobrôt a pitia, dobrú náladu, úsmev na tvári a príďte do sály Kultúrneho domu v Merovciach, kde za zvukov hudby spoločne odprevadíme rok 2017 a spoločne privítame nový 2018.Oznamujeme Vám, že dňom 12.12.2017 začala príprava staveniska a následné stavebné práce na budove bývalej Palomy, na ulici Okružná.

V tejto súvislosti, Vás žiadame o strpenie výkonu stavebných prác a o bezpečnosť v okolí staveniska. 
Za vniknuté obmedzenia sa ospravedlňujeme.


Novela zákona o pozemkových úpravách, zákon č. 153/2017, účinný od 01.09.2017 ukladá vlastníkom a užívateľom pozemkov, ktorým boli rozhodnutím vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania, povinnosťou usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov v znení neskorších predpisov. 
Priložené súbory:
Pôdohospodárska platobná agentúra, Regionálne pracovisko Levice vyzýva všetkých žiadateľov priamych podpôr, ktorí podali žiadosť o získanie podpory na plochu a doplnkovú platbu v roku 2017, aby si urýchlene a neodkladne prevzali na Regionálnom pracovisku Levice, Dopravná 14, rozhodnutie o poskytnutí priamej platby pre rok 2017. 

Rozhodnutia sa vydávajú po predložení OP v pracovných dňoch pondelok až piatok od 7,30 hod. – 16,00 hod. 
Uvedené rozhodnutia budú pripravené na vydávanie žiadateľom do 15.12.2017, ako posledný deň na prevzatie rozhodnutia. 

Priložené súbory:
V tomto roku sa svojho nádherného životného jubilea dožíva naša spoluobčianka, pani Alžbeta BEŇOVSKÁ. 
K jej vzácnemu životnému jubileu 100.narodeninám srdečne blahoželáme a prajeme jej naďalej pevné zdravie, šťastie a lásku.Tak ako každý rok, tak aj tento rok, do nášho mesta zavíta so svojimi pomocníkmi Mikuláš. 

KEDY? 8.decembra 2017 o 15,00 hod. na pešej zóne v kúpeľnom parku

Detičky z Dudiniec a blízkeho okolia, príďte ho privítať!
Zaspievate mu pesničky, zarecitujete básničky a na záver sa budete tešiť z jeho darčekov, ktoré Vám rozdá pod vianočným stromčekom. 
Okrem Mikuláša, čaká na Vás sladké prekvapenie a ohňostroj.
Pre rodičov bude pripravený lahodný punč.


Spravodajstvo

Mestský ples 2018 - 27.01.2018

Dňa 27.januára 2018 Mesto Dudince v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Dudince a Hotelom Minerál organizovalo 3. ročník mestského plesu. Veľký záujem svedčí, že náš ples si získal priazeň a stal sa tak súčasťou kultúrno - spoločenských podujatí organizovan...

Čítať celý článok...

Zníženie alebo odpustenie poplatku za KO na rok 2018

O zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2018 môžu obyvatelia požiadať a predložiť potrebné doklady najneskôr do 31.1.2018 podľa platného VZN č.3/2017. Taktiež všetky zmeny týkajúce sa dane z nehnuteľnosti je daňovník povinný oznámiť do 31.1.2018.&n...

Čítať celý článok...

POKOJNÉ VIANOČNÉ SVIATKY VŠETKÝM

Vianoce nie sú iba prebiehajúci čas alebo kúsok obdobia každého roku, ale stav našej mysle. Šírte preto ich dobro, atmosféru a nádej aj počas budúceho roka, ktorý sa tak stane pre Vás nezabudnuteľným. Počas týchto sviatkov nech si užijete pokoj, oddy...

Čítať celý článok...

MIKULÁŠ v DUDINCIACH

Tak ako každý rok, tak aj tento rok, do nášho mesta zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi.Detičky z materskej školy a základnej školy z Dudiniec mu zaspievali pesničky, zarecitovali básničky a tiež sa predstavili s výrobou krásnych vianočných ozdôb. Na záver sa všetci te...

Čítať celý článok...