Mesto Dudince informuje
Srdečne Vás pozývame na oslavu 40. výročia LD Smaragd na amfiteáter do Dudiniec. Dátum: 6.-8.7.2018 (piatok-nedeľa). Môžete sa tešiť na Andera z Košíc, Kollárovcov, FS Urpín, Slovak Tango a mnohých ďalších!

Mesto Dudince bolo úspešné pri podaní svojej žiadosti na  Úrad vlády SR, ktorý nám  poskytol dotáciu v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ 
na „Výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v SŠ Dudince“ (14.881 €)   
a „Nákup športovej výbavy pre mládež športového klubu mesta“ (2.950 €). 
Realizácia projektu skvalitní podmienky športového vyžitia detí a mládeže v meste.Jednota dôchodcov v Dudinciach 
a Mesto Dudince
pozývajú na podujatie 
 „Spúšťanie mája“   
  31.5.2018 o 15,30 hod. 
na pešej zóne v kúpeľnom parku s kapelou 
„Bzovskí seniori“
 
Príďte prežiť posledný májový podvečer v duchu tradíciíSrdečne pozývame všetky deti s rodičmi...

Čaká na Vás deň plný hier, súťaží a zábavy.

Neváhajte a príďte!Zákon č. 314/2001 Z. z.Zákon o ochrane pred požiarmi
§ 8
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nesmú

a) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
c) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
d) usporiadať podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch, ktoré nie sú na tieto účely určené, bez predchádzajúceho súhlasu okresného 
             riaditeľstva,
e) vykonávať odbornú prípravu a činnosti, na ktorých vykonávanie nemá oprávnenie alebo osobitné oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
             na ich vykonávanie vyžaduje,
f) používať požiarne zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, nebolo vydané
             vyhlásenie o parametroch a vyhlásenie o zhode, ak sa podľa osobitných predpisov 2a) vyžadujú,
g) zrušiť hasičskú jednotku alebo znížiť jej početný stav alebo materiálno-technické vybavenie bez predchádzajúceho písomného rozhodnutia krajského
             riaditeľstva.
Priložené súbory:
Dňa 09.05.2018 o 16,30 hodine v malej zasadačke na Mestskom úrade sa uskutoční zasadnutie stavebnej komisie MsZ.

Už 73- krát sa vraciame v spomienkach k májovým dňom, 
k dňom víťazstva a oslobodenia. 
8.5.2018 si pripomíname 73.výročie Dňa víťazstva nad fašizmom.
 
Pri tejto príležitosti sa dňa 9.mája 2018 o 11,00 hodine 
pri pamätnom pomníku oslobodenia pred budovou 
mestského úradu uskutoční 
pietna spomienka kladenia vencov.

Nech úcta a pamiatka zostane večná všetkým tým, 
ktorí obetovali svoje životy v týchto bojoch za mier a  slobodu.Minister dopravy preveril možnosti obnovenia osobnej dopravy na železničnej trati Zvolen – Šahy

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek sa dnes, 26.04.2018 zúčastnil na kontrole železničnej trate Zvolen, os – Šahy za účelom posúdenia možností obnovenia prevádzky pre osobnú železničnú dopravu na tomto úseku.

Na kontrole trate boli prítomní aj:
- Filip Hlubocký, generálny riaditeľ ZSSR
- Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR
- Primátori a starostovia dotknutých obcí

Všetci zúčastnení predstavitelia, za účasti aj primátora nášho mesta, absolvovali cestu vlakom po celom úseku trate. Predpokladaný termín obnovenia osobnej vlakovej dopravy na danom úseku je jún 2019.


Z dôvodu usporiadania Medzinárodných cyklistických pretekov, Cena Krupiny – Kritérium Dudince, dňa 28.04.2018 /sobota/ bude v čase od 12,00 hod. do 19,00 hod. úplná uzávierka cesty na ulici Okružná.

Uzávierka bude od križovatky cesty s miestnou komunikáciou (ulica A. Kmeťa) po železničnú stanicu, smerom k mestskému úradu, predajni COOP Jednota SD až po most. 
Cestná doprava bude vedená po súbežných miestnych komunikáciách usmernená dočasným dopravným značením a usporiadateľmi. 

Z uvedeného dôvodu budú mať autobusové spojenia premávajúce v uvedenom čase zastávku pri Hoteli Prameň.

V čase uzávierky cesty žiadame uvoľniť parkovacie miesta na celej ulici Okružná a to pred budovou mestského úradu, nájomnými bytmi, k predajni COOP Jednota SD až po križovatku s ulicou J. Kráľa.

Zároveň dôrazne žiadame majiteľov domácich zvierat, aby v danom čase zamedzili ich voľnému pohybu na trati a jej okolí, čím sa predíde nehode a úrazu.


Víťazom Extraligy 2017/2018 

v stolnom tenise mužov sa stal klub 

TTC Hontianske Trsťany/Dudince.

K titulu Majstra Slovenskej republiky 

v stolnom tenise mužov 

blahoželáme!
Spoločnosť SLOVANET v utorok, t.j. 24.04.2018 spustí prevádzku modernizovanej siete káblovej televízie. Nastane nevyhnutné prerušenie vysielania a preladenie kanálov, programová ponuka už bude plne digitálna a budete mať možnosť zapojiť si aj nový výrazne rýchlejší káblový internet. Majitelia niektorých starších TV prijímačov budú potrebovať pripojiť si tzv. set-top box.

Pre Vaše otázky a požiadavky budú pre Vás k dispozícii zástupcovia Slovanetu aj osobne - v priestoroch malej zasadačky na prízemí mestského úradu od 24.04.. do 26.04.2018 v čase od 10,00 hod. do 17,00 hod. 
Priložené súbory:
Jednota dôchodcov v Dudinciach v spolupráci s Mestom Dudince a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Dudince Vás pozývajú dňa 27.04.2018 o 15.30 hod. na podujatie "STAVANIE MÁJA", ktoré sa uskutoční na začiatku pešej zóny kúpeľného parku. 
Stavanie mája má symbolický význam boja zimy s jarou, smrti so životom, je symbolom prebúdzajúcej sa prírody. 
Na Slovensku sa "máje" tradične stavajú pred domami dievčat, ktoré sú súce na vydaj. Túto krásnu tradíciu si pripomenieme v našom meste práve v piatok, kedy mladý stromček za spevu piesní a tancov členov folklórneho krúžku LIPKA zo Spojenej školy Dudince vyzdobíme pestrými stužkami. 
Srdečne Vás pozývame.


Vážení občania,
 
osobné prevzatie vystavených rozhodnutí 
vyrubených daní a poplatkov 
a ich úhrada bude možná
 od 23.04.2018.Spoločnosť Vares s.r.o. Banská Bystrica ako prevádzkovateľ mestského informačného kanála informuje, že od 24.04.2018 bude ukončené analógové vysielanie informačného kanála a bude zabezpečené v digitálnej programovej štruktúre.
UPOZORNENIE!
Upozorňujeme občanov, že dňa 16. 4. 2018 t. j. pondelok od 7,00 hod. začínajú rekonštrukčné práce a bude uzatvorený most v Ladzanoch ev. č. 51-159 na ceste I/51 v smere Ladzany – Sebechleby.
Obchádzková trasa vedie cez obce Drážovce, Báčovce, Šipice, Domaníky a Hontianske Nemce.
Obchádzková trasa je vyznačená na mapách ortofotomapa a prehľadná situácia v prílohe upozornenia.
Predpokladaný čas uzavretia mostu za účelom modernizácie a rekonštrukcie je do 2. 10. 2018.


Dňa 14.04.2018 sa uskutoční štvrtý ročník podujatia Daruj deň svojmu mestu, ktorý bude venovaný skrášleniu okolia, v ktorom žijeme. 
Srdečne pozývame občanov nášho mesta, aby svojou účasťou prispeli k zlepšeniu životného prostredia v Dudinciach.
Stretnutie všetkých dobrovoľníkov bude o 8,45 hod. pred budovou mestského úradu. 


Spravodajstvo

Slovenská dedina na Honte

O našom malom mestečku sa môžete dočítať na :http://sportlandia.sk/index.php/kultura/slovenske-mesta-a-dediny/223-krasne-rodiny-v-kupelnom-mestecku-dudince-na-slovenskom-honte...

Čítať celý článok...

Obnovenie osobnej vlakovej dopravy

Minister dopravy preveril možnosti obnovenia osobnej dopravy na železničnej trati Zvolen – ŠahyMinister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek sa dnes, 26.04.2018 zúčastnil na kontrole železničnej trate Zvolen, os – Šahy za účelom posúdenia možností obnovenia prevádzky pre osobnú ...

Čítať celý článok...

Modernizácia siete káblovej televízie - dôležité upozornenie

Spoločnosť SLOVANET v utorok, t.j. 24.04.2018 spustí prevádzku modernizovanej siete káblovej televízie. Nastane nevyhnutné prerušenie vysielania a preladenie kanálov, programová ponuka už bude plne digitálna a budete mať možnosť zapojiť si aj nový výrazne rýchlejší káblový int...

Čítať celý článok...

Pozvánka na stavanie mája

Jednota dôchodcov v Dudinciach v spolupráci s Mestom Dudince a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Dudince Vás pozývajú dňa 27.04.2018 o 15.30 hod. na podujatie "STAVANIE MÁJA", ktoré sa uskutoční na začiatku pešej zóny kúpeľného parku. Stavanie mája má symbolický význ...

Čítať celý článok...

Skromný Slovak, pán Viliam Pavliak

Pán Viliam Pavliak, rodák z Dudiniec https://www.dobrenoviny.sk/c/127317/skromny-slovak-zachranuje...

Čítať celý článok...