OSLAVY 73. VÝROČIA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA

        Dňa 29.augusta 2017 si pripomíname 73.  výročie Slovenského národného povstania.
Udalosti spojené so Slovenským národným povstaním sú predovšetkým príbehom o odvahe. Jedným z najnákladnejších práv človeka je právo byt slobodným.
Slovenské národné povstanie dokázalo zmobilizovať desaťtisíce ľudí, ktorí boli presvedčení o správnosti svojho konania a boli vedení túžbou po slobode a spravodlivosti. 
        Ak hovoríme o Slovenskom národnom povstaní, hold pri tejto príležitosti  skladáme nielen jeho vojakom a bojovníkom, ale aj účastníkom celého česko-slovenského domáceho a zahraničného odboja v druhej svetovej vojne.
         Národ je spoločenstvom nie len živých, ale aj mŕtvych a ešte nenarodených. Obete tých, čo padli za náš  dnešok bez vojen, za náš národ v minulosti, nás zaväzujú byť rovnako statočnými a odvážnymi.
         Sme zaviazaní vďačnou spomienkou na všetkých tých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do ozbrojeného boja,  brániť svoju krajinu a v tomto boji stratili svoje životy.    
         Nech pamiatka na padlých počas oslobodzovacieho boja zostane navždy večná.   
         
         Vážení občania a návštevníci nášho mesta, pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývame na pietny akt kladenia vencov
dňa 28. augusta 2017 o 19,30 hodine pred budovou Mestského úradu v Dudinciach,
ktorý bude spojený s kultúrnym programom.

19,30 hod. Pietny akt kladenia vencov pri pamätnej tabuli pred budovou MsÚ      
20,00 hod. Lampiónový sprievod ulicami mesta na amfiteáter
20,30 hod. Kultúrny program na amfiteátri:
                      - vystúpenie FS Partizán
                      - opekanie
                      - zapálenie vatry   

Fotografie k článku: