Medzinárodné cyklistické preteky - Kritérium Dudince

Z dôvodu usporiadania Medzinárodných cyklistických pretekov, Cena Krupiny – Kritérium Dudince, dňa 29.04.2017 bude v čase od 12,00 hod. do 17,30 hod. úplná uzávierka cesty na ulici Okružná.
Uzávierka bude od križovatky cesty s miestnou komunikáciou (ulica A. Kmeťa) po železničnú stanicu. 
Cestná doprava bude vedená po súbežných miestnych komunikáciách usmernená dočasným dopravným značením.
Z uvedeného dôvodu budú mať autobusové spojenia premávajúce v uvedenom čase zastávku pri Hoteli Prameň.

V čase uzávierky cesty žiadame uvoľniť parkovacie miesta na ulici Okružná a to pred budovou mestského úradu a nájomnými bytmi. 

Zároveň dôrazne žiadame majiteľov domácich zvierat,  aby v danom čase zamedzili ich voľnému pohybu na trati a jej okolí, čím sa predíde nehode a úrazu.

Fotografie k článku: