Dobrovoľný hasičský zbor

Predseda: Ján Štefanický
tel: +421 903 166 259

Veliteľ : Boris Štefanický
tel.: +421 911 826 283

Strojník: Ladislav Suchánsky
tel.: +421 918 543 555

Ohlasovňa požiarov:

  • +421 45 55 83 112
  • +421 918 543 555
  • +421 915 988 840