MsP Dudince - ZMLUVY r. 2018


Dokumenty na stiahnutie:
Názov Typ súboru Veľkosť
  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP [pdf] 206 kB
  Zmluva o dielo-Prestavba 2 a 3 nadzemného podlažia [pdf] 647 kB
  Zmluva o poskyt. audit. služieb [pdf] 385 kB
  Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP [pdf] 352 kB
  Zmluva o dielo č. ZD1 [pdf] 5,550 kB
  Kúpna zmluva - časť 7 [pdf] 740 kB
  Kúpna zmluva č. 02-2017 [pdf] 820 kB
  Kúpna zmluva č. 20170105-č. 6 [pdf] 660 kB
  Kúpna zmluva č.03-2017 [pdf] 712 kB
  Kúpna zmluva č.04-2017 [pdf] 755 kB
  Kúpna zmluva č.05-2017 [pdf] 755 kB
  Kúpna zmluva č.06-2017 [pdf] 802 kB
  Zmluva o poskytovaní služieb [pdf] 498 kB
  Dodatok k ZoD1-2017 [pdf] 154 kB
  Dodatok č.1 ku KZ 022017 [pdf] 91 kB
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [pdf] 132 kB
  Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo [pdf] 73 kB