Mesto Dudince informujeŠťastný nový rok,

zdravie, šťastie, lásku,

radosť, spokojnosť a úspech

všetkým želá

primátor Mesta Dudince

a zamestnanci

mestského úradu. Starý rok sa lúči a nový sa rodí,
tak to rok čo rok tu na svete chodí.
Je pekným zvykom v tejto chvíli 
želať si navzájom zdravia, sily.
Nech pokoj, dôvera 
a láska vládne svetom,
želáme dospelým i deťom.