Mesto Dudince informuje
Dňa 29.augusta 2018 si pripomenieme 74. výročie Slovenského národného povstania.
Slovenské národné povstanie patrí k najsvetlejším stránkam novodobých dejín slovenského národa, ktorý povstal so zbraňou v ruke proti nenávidenému fašizmu. 
Udalosti spojené so Slovenským národným povstaním sú predovšetkým príbehom o odvahe.
Jedným z najzákladnejších práv človeka je právo byt slobodným. Slovenské národné povstanie dokázalo zmobilizovať desaťtisíce ľudí, ktorí boli presvedčení o správnosti svojho konania a boli vedení túžbou po slobode a spravodlivosti.
Sme zaviazaní vďačnou spomienkou na všetkých tých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do ozbrojeného boja, brániť svoju krajinu a v tomto boji stratili svoje životy.

Pri tejto príležitosti dňa 28.augusta 2018 o 19,00 hod. sa pred budovou MsÚ uskutoční pietny akt kladenia vencov, spojený s lampiónovým sprievodom detičiek a rodinných príslušníkov na amfiteáter, kde o 20,00 hod. vystúpi FS Detva a pre účastníkov lampiónového sprievodu budú pripravené balíčky na opekanie.

Nech pamiatka na padlých počas oslobodzovacieho boja zostane navždy večná.


Výbor FO TJ Slovan Dudince všetkých  srdečne  pozýva

na prvý majstrovský futbalový zápas súťažného ročníka 2018/2019 ObFZZv

medzi

TJ Slovan Dudince - TJ Kriváň,

ktorý sa odohrá dňa 5.8.2018 o 16.30 h. sa na futbalovom ihrisku v Dudinciach.Tak ako „Tao“ je ľahšie opísať tým čím nie je, ako tým čím je, je aj o "Tai-chi" ťažké jednoznačne povedať, čo to vlastne je.


Zjednodušene však môžeme Tajči (Taiqi, Taichi, Taiji Quan, Tai Chi Chuan, …) charakterizovať ako sériu pomalých, harmonických pohybov, kde sa kladie veľký dôraz na správne držanie tela, dýchanie a súlad pohybu tela a mysle.  

Cieľom je aktivácia životnej energie Čchi (Qi, Chi) a jej voľné prúdenie telom. 

TAI - CHI - tajči  je vlastne akési spojenie zdravotného cvičenia s dynamickou meditáciou, bojovým umením (sebeobrana) a Qi Gongom (energetické cvičenie).

Tajči, v doslovnom preklade box najvyššieho vrcholu, bolo vytvorené ako bojové umenie. Neskôr bolo pretvorené na zdravotné cvičenie, gymnastiku, športovú disciplínu a pod. V súčasnosti je jedno z najpopulárnejších cvičení v Číne a jedno z najrozšírenejších vnútorných bojových umení vo svete. Vnútorných preto, lebo vnútro sa tu premieta navonok, teda myseľ a následne energia Qi, určujú pohyb tela, postoj a pod. „Všetko je dosiahnuté mysľou. Myseľ vedie Qi a Qi vedie telo.“ 

Hlboké uvoľnenie v tajči pozitívne ovplyvňuje centrálnu nervovú sústavu a uvolňuje fyzický a emocionálny stres. Pravidelným cvičením sa zvyšuje telesné uvedomenie, intuícia, rozvíja sa sila a pružnosť. Tajči má priaznivé účinky na vnútornú rovnováhu v organizme, teda na zdravie. Mnoho ľuďom pomohlo s problémami ako je hypertenzii, syndróm karpálneho tunela, obrna, bolesti chrbtice, zažívacie problémy, nervové problémy, chronický únavový syndróm, artritída, hepatitída atď. Priložené súbory:

FUTBALOVÝ TURNAJ

o pohár primátora Mesta Dudince

      15.7.2018 futbalový štadión 


Účastníci turnaja:

Ø Veľký Krtiš (V.liga.D)

Ø Krupina (V.liga C)

Ø Horné Turovce (VI.liga)

Ø Dudince (VI.liga)

 

Program turnaja:

12:30 hod. zahájenie turnaja

12:45 ocenenie víťazov U15 a U13 v 3.lige

13:00 – 14:20 prvý zápas 

14:30 – 15:50  druhý zápas 

16:30 – 17:50 zápas o 3. miesto

18:10 – 19:40 losovanie tomboly a finále            

Priložené súbory:
Mesto Dudince vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj  majetku Mesta Dudince.
Priložené súbory:

Vážení cestujúci,

keďže už o mesiac prebrúsi koľaje na trati Zvolen - Šahy jedinečný Hontiansky expres, sme radi, že môžme zverejniť všetky potrebné informácie.

Na plagáte alebo na stránke https://fpedas.uniza.sk/~kpzzu/ nájdete cestovný poriadok ako aj informácie o výške cestovného.

V stanici Zvolen budú vlaky nadväzovať na prípoje od Bratislavy, Žiliny a Košíc.

Keďže kapacita vlaku je obmedzená cestovné lístky si môžete rezervovať a akékoľvek dotazy môžete smerovať na hontiansky.expres@centrum.sk

Do vypredania vlaku, bude možno zakúpiť cestovné lístky aj priamo pri vlaku.

Tešíme sa na naplnený vlak, ktorý snáď pripomôže k obnoveniu pravidelnej železničnej dopravy na tejto trati.https://fpedas.uniza.sk/~kpzzu

Priložené súbory:
Predpokladaná doba stavebných prác na uliciach:
- A. Sládkoviča a Malý rad  bude v období 02.07.– 16.07.2018
- Merovská a B. Tablica bude v období 17.07. – 31.07.2018


Počas stavebných prác bude premávka na daných komunikáciách v uvedených termínoch mierne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením.
Obmedzenie bude hlavne počas frézovania pôvodného povrchu, čistení a zarovnávaní a následne pri pokládke nového asfaltového krytu.
Žiadame Vás, aby ste na daných uliciach neparkovali svoje dopravné prostriedky počas prebiehajúcej rekonštrukcie ulíc.

Vážení občania, v rámci zachovania Vašej bezpečnosti a bezpečnosti pri prácach, Vás žiadame, aby ste rešpektovali obmedzenia na daných uliciach.
Srdečne Vás pozývame na oslavu 40. výročia LD Smaragd na amfiteáter do Dudiniec. Dátum: 6.-8.7.2018 (piatok-nedeľa). Môžete sa tešiť na Andera z Košíc, Kollárovcov, FS Urpín, Slovak Tango a mnohých ďalších!


Slávnostné otvorenie

projektu cezhraničnej spolupráce medzi mestom Dudince

a obcou Bánk – SKHU/1601/1.1./2012/VIRTOUR dňa 23.05.2018 o 10:00 hod. v obci Bánk.

                                               (príhovor p. primátora PaedDr. Dušana Strieborného)

 

Vážený pán starosta, milí hostia, vážení prítomní.


Som veľmi rád, že sa môžem osobne zúčastniť slávnostného otvorenia projektu cezhraničnej spolupráce medzi obcou Bánk a naším kúpeľným mestom Dudince.

Dovoľte mi, aby som Vám na úvod predstavil naše kúpeľné mestečko.

•          Prvýkrát sa spomína v roku 1284 pod názvom “Dyud”,

•          jeho súčasná podoba dostala základ v 60-tych rokoch minulého storočia spojením

             obcí Dudince a Merovce, najväčší rozmach dosiahli v 80.-90. rokoch,

•          štatút kúpeľného mesta nám bol udelený 11.5.1983.

Naše kúpeľné mestečko má niekoľko špecifických prívlastkov :

•          je to najmenšie mesto SR, v súčasnosti  s počtom obyvateľov 1392,

•          okamžitý denný počet ubytovacích kapacít 1600 lôžok, v sezóne prevýši počet

             návštevníkov  počet obyvateľov,

•          je to miesto s najvyšším počtom slnečných a najnižším počtom veterných dní v roku na Slovensku,

•          sme najmladšie a zároveň najstaršie kúpele :

- najmladšie z pohľadu budovania kúpeľných hotelov a zdravotníckych zariadení a to od 60  rokov minulého storočia,

- najstaršie z pohľadu využívania liečivých účinkov nášho minerálneho prameňa pred 2. tisícročiami. Dudince sú:

•          tiché a ekologicky čisté mestečko s množstvom zelene,

•          pramení tu celosvetovo unikátna minerálna liečivá voda  s výnimočným zložením / ojedinelým výskytom plynov  CO2 a H2S /  - nachádzajúca sa v Európe len vo Vichy ,

•          v Dudinciach sa liečia choroby pohybového  ústrojenstva, kardiovaskulárne ochorenia, neurologické choroby,

•          všetky spomínané faktory robia z Dudiniec obľúbenú destináciu, ktorej popularita            a význam prekročila hranice  Slovenska, v súčasnosti Dudince navštevujú okrem                domácich hostí aj klienti z Česka, Nemecka, Rakúska, Ruska,

  • skutočnosť , že popularita Dudiniec od r. 2010 výrazne stúpa svedčí zvyšujúci sa počet prenocovaní, napr. za minulú sezónu nad 340 000

Dudince sú obľúbeným miestom vďaka výnimočným liečivým účinkom  dudinskej             minerálnej vody a preto je našou prioritou podporovať rozvoj cestovného ruchu               a kúpeľníctva.

·                                Sme veľmi radi, že sa nám podarilo nájsť partnera na maďarskej strane pre realizáciu tohto projektu,  je to vôbec prvý projekt cezhraničnej spolupráce pre naše mesto,

·                                projekt v Dudinciach prepojí obytnú zónu s vnútorným kúpeľným územím a bude slúžiť  obyvateľom  aj návštevníkom mesta,

·                                stavebnými úpravami sa dokončí kúpeľná promenáda, vybudujú sa chodníky, závlahový systém  a malé pódium na usporiadanie kultúrnych  a spoločenských podujatí,

·                                novou výsadbou zelene a osadením výtvarných prvkov sa zvýši atraktívnosť a estetickosť  kúpeľného prostredia,

·                                inštaláciou informačných technológií  sa zvýrazní marketingová podpora pohraničných regiónov Nográd – Hont,

·                                virtuálnym prepojením, vytvorením spoločného cezhraničného produktu, organizovaním výletov pre klientov prostredníctvom OOCR  dôjde k podpore oboch destinácií .

Vážení prítomní.

Pevne verím, že aj realizácia nášho spoločného projektu prispeje k rozvoju cestovného ruchu nielen  v našich obciach, ale aj v cezhraničnom regióne Nográd -  Hont.

Verím, že toto je len začiatok úspešnej spolupráce a družby medzi našimi samosprávami a že počas úspešnej realizácie projektu sa spolupráca medzi Bánkom a Dudincami rozvinie  v rôznych oblastiach športového a kultúrno -  spoločenského života.

Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave projektu najmä  starostovi obce Bánk  Andrásovi Ivanicsovi,  riadiacemu orgánu v Maďarsku, spoločnostiam, ktoré zabezpečovali externý manažment i všetkým pracovníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnosti projektu cezhraničnej spolupráce.

 

                           

 

                                                                                    Ďakujem za pozornosť.

 Jednota dôchodcov v Dudinciach 
a Mesto Dudince
pozývajú na podujatie 
 „Spúšťanie mája“   
  31.5.2018 o 15,30 hod. 
na pešej zóne v kúpeľnom parku s kapelou 
„Bzovskí seniori“
 
Príďte prežiť posledný májový podvečer v duchu tradíciíSrdečne pozývame všetky deti s rodičmi...

Čaká na Vás deň plný hier, súťaží a zábavy.

Neváhajte a príďte!Zákon č. 314/2001 Z. z.Zákon o ochrane pred požiarmi
§ 8
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nesmú

a) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
c) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
d) usporiadať podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch, ktoré nie sú na tieto účely určené, bez predchádzajúceho súhlasu okresného 
             riaditeľstva,
e) vykonávať odbornú prípravu a činnosti, na ktorých vykonávanie nemá oprávnenie alebo osobitné oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
             na ich vykonávanie vyžaduje,
f) používať požiarne zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, nebolo vydané
             vyhlásenie o parametroch a vyhlásenie o zhode, ak sa podľa osobitných predpisov 2a) vyžadujú,
g) zrušiť hasičskú jednotku alebo znížiť jej početný stav alebo materiálno-technické vybavenie bez predchádzajúceho písomného rozhodnutia krajského
             riaditeľstva.
Priložené súbory:
Dňa 09.05.2018 o 16,30 hodine v malej zasadačke na Mestskom úrade sa uskutoční zasadnutie stavebnej komisie MsZ.

Už 73- krát sa vraciame v spomienkach k májovým dňom, 
k dňom víťazstva a oslobodenia. 
8.5.2018 si pripomíname 73.výročie Dňa víťazstva nad fašizmom.
 
Pri tejto príležitosti sa dňa 9.mája 2018 o 11,00 hodine 
pri pamätnom pomníku oslobodenia pred budovou 
mestského úradu uskutoční 
pietna spomienka kladenia vencov.

Nech úcta a pamiatka zostane večná všetkým tým, 
ktorí obetovali svoje životy v týchto bojoch za mier a  slobodu.Minister dopravy preveril možnosti obnovenia osobnej dopravy na železničnej trati Zvolen – Šahy

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek sa dnes, 26.04.2018 zúčastnil na kontrole železničnej trate Zvolen, os – Šahy za účelom posúdenia možností obnovenia prevádzky pre osobnú železničnú dopravu na tomto úseku.

Na kontrole trate boli prítomní aj:
- Filip Hlubocký, generálny riaditeľ ZSSR
- Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR
- Primátori a starostovia dotknutých obcí

Všetci zúčastnení predstavitelia, za účasti aj primátora nášho mesta, absolvovali cestu vlakom po celom úseku trate. Predpokladaný termín obnovenia osobnej vlakovej dopravy na danom úseku je jún 2019.


Spravodajstvo

Drahokam z Dudiniec na Kráľovej holi

Nádherný článok k 40. výročiu otvorenia LD Smaragd a ku kultúrnemu programu na amfiteátri sa dočítate na nižšie uvedenom linku:http://www.sportlandia.sk/index.php/zdravie-a-relax/kupele/247-drahokam-z-dudiniec-na-kralovej-holi ...

Čítať celý článok...

Slávnostné otvorenie projektu cezhraničnej spolupráce medzi obcou Bánk a mestom Dudince

Slávnostné otvorenieprojektu cezhraničnej spolupráce medzi mestom Dudincea obcou Bánk – SKHU/1601/1.1./2012/VIRTOUR dňa 23.05.2018 o 10:00 hod. v obci Bánk.                    &nb...

Čítať celý článok...

Obnovenie osobnej vlakovej dopravy

Minister dopravy preveril možnosti obnovenia osobnej dopravy na železničnej trati Zvolen – ŠahyMinister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek sa dnes, 26.04.2018 zúčastnil na kontrole železničnej trate Zvolen, os – Šahy za účelom posúdenia možností obnovenia prevádzky pre osobnú ...

Čítať celý článok...

Modernizácia siete káblovej televízie - dôležité upozornenie

Spoločnosť SLOVANET v utorok, t.j. 24.04.2018 spustí prevádzku modernizovanej siete káblovej televízie. Nastane nevyhnutné prerušenie vysielania a preladenie kanálov, programová ponuka už bude plne digitálna a budete mať možnosť zapojiť si aj nový výrazne rýchlejší káblový int...

Čítať celý článok...

Pozvánka na stavanie mája

Jednota dôchodcov v Dudinciach v spolupráci s Mestom Dudince a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Dudince Vás pozývajú dňa 27.04.2018 o 15.30 hod. na podujatie "STAVANIE MÁJA", ktoré sa uskutoční na začiatku pešej zóny kúpeľného parku. Stavanie mája má symbolický význ...

Čítať celý článok...